Rekisteriseloste

Päivitetty 25.4.2016

Tohtoritalli Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut noudattamaan tarkasti sitä turvaavaa lainsäädäntöä. Koska toimimme terveydenhuoltoalalla, pidämme yllä asiakasrekisterin ohella Suomen lain mukaista, erillistä potilasrekisteriä, jonka tietosuojaselosteen löydät täältä.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tohtoritalli Oy

Y-tunnus: 1050091-4

Postiosoite: Tohtoritalli, c/o Jukka Vakkila, Engelinaukio 7 A 2, 00150 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Jukka Vakkila

Sähköposti: jukka.vakkila@tohtoritalli.fi

3. Rekisterin nimi

Tohtoritalli.fi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme tallentamiamme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja kehittämien
Palvelujen toteuttaminen
Markkinointi
Analysointi ja tilastointi
Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
Mielipide- ja markkinatutkimukset
Väärinkäytösten ennaltaehkäisy
Oikeuksien ja omaisuuden suojaaminen
Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti. Terveyttä koskevat, arkaluontoiset henkilötiedot säilytetään erillisessä potilasrekisterissä. Henkilötunnustasi käsitellään ainoastaan silloin kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista lainsäädännön puitteissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Tohtoritalli.fi -asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi
Henkilötunnus
Sukupuoli
Äidinkieli
Arvo tai ammatti
Rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus)
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Palveluun liittymispäivä
Asiakassuhdetta koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, palautteet, yhteydenotot ja peruutustiedot)
Palvelun käyttöä koskevat tiedot (tilasto-, selailu- ja hakutiedot)
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Mahdolliset tarjonnanestotiedot
Mahdolliset profilointitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti häneltä itseltään palveluun rekisteröidyttäessä ja siellä asioidessa. Myös Internet-sivuilla käytettävillä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla voidaan tietoja kerätä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksia sekä muita vastaavia selvityksiä varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävään järjestelmään on pääsy vain niillä Tohtoritalli Oy:n työntekijöillä, joiden pitää tehtäviensä vuoksi tietoja käsitellä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Mahdolliset oikaisupyynnöt voi osoittaa kohdassa 2. mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainonta sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksia varten. Kiellon toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2. mainittuun, rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.