Tohtoritalli.fi -palvelun käyttöehdot

Päivitetty 25.4.2016

Johdanto

Olet aloittamassa Tohtoritalli.fi -verkkopalvelun käyttämisen. Tohtoritalli.fi (jatkossa palvelu) on Tohtoritalli Oy:n ylläpitämä verkkosivusto, jossa sinulla on mahdollista saada lääkärin ja psykologin palveluja (jatkossa konsultaatio) verkkoyhteyden välityksellä. On tärkeää, että luet seuraavat käyttöehdot mahdollisimman huolellisesti.

Kaikki palvelussa konsultaatiota antavat henkilöt ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Huomioithan kuitenkin, ettei palvelua ole tarkoitettu kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin. Jos epäilet kohdallasi terveydellistä hätätilannetta, ota välittömästi yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112 tai paikalliseen päivystykseen.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Palvelumme on tarkoitettu hoidontarpeen arviointiin sekä lääketieteelliseen ja psykologiseen konsultaatioon kiireettömissä tapauksissa. Rekisteröitymällä palveluun ilmoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi käyttöehdot (jäljempänä ehdot) sekä sitoudut noudattamaan niitä. Ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun ja Tohtoritalli Oy:n välillä.

Rekisteröitymällä vahvistat ymmärtäväsi, että palvelussa käsitellään terveyttäsi koskevia tietoja sekä potilastietojasi, ja annat suostumuksesi niiden käsittelyyn. Samalla vakuutat, että olet oikeustoimikelpoinen hyväksymään nämä ehdot, eikä ymmärryskykysi ole alentunut. Tarkemmat tiedot terveystietojesi käsittelystä löydät Rekisteriselosteesta sekä Potilasrekisterin tietosuojaselosteesta.

Rekisteröityminen palveluun

Asioimisesi Tohtoritalli.fi -konsultaatiopalvelussa edellyttää rekisteröitymistä sekä käyttöehtojen noudattamista. Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen (18 vuotta) rekisteröityäkseen. Palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön ja sen käytössä tulee noudattaa Suomen lakia ja säädöksiä.

Rekisteröityessäsi sitoudut antamaan oikeat henkilötietosi. Virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä. Rikkomukset käsitellään voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Mikäli tiedoissasi tapahtuu muutoksia, sitoudut ilmoittamaan niistä meille välittömästi.

Tohtoritalli Oy pidättää itsellään oikeuden evätä rekisteröityminen mistä tahansa syystä.

Potilastiedot, yksityisyys ja tietoturva

Kaikki Tohtoritalli Oy:n saamat ja laatimat potilastiedot säilytetään, luovutetaan ja pidetään salassa Suomen lakien ja säädösten mukaisesti. Sosiaali- terveysministeriö on asetuksella määritellyt, miten ja mitä tietoja potilaasta tulee hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tallentaa. Näistä tiedoista muodostuu Tohtoritalli Oy:n potilasrekisteri. Lisätietoja löydät Rekisteriselosteestamme sekä Potilasrekisterin tietosuojaselosteesta.

Potilastiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Tohtoritalli Oy. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja niihin on pääsy ainoastaan Tohtoritalli Oy:n laillistetuilla terveydenhuollon ammattilaisilla. Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella pyynnöllä, vaatia korjattavaksi virheellinen tieto, peruuttaa antamasi suostumus tai rajata sitä.

Sitoudut olemaan antamatta meille vääriä henkilötietoja. Lisäksi vakuutat, ettet luo käyttäjätiliä kenellekään muulle kuin itsellesi. Vastaat itse omien laitteidesi tietoturvasta sekä tunnustesi ja salasanojesi asianmukaisesta säilytyksestä. Olet vastuussa kaikista tunnuksillasi tapahtuneesta käytöstä palvelussa. Huomioithan, että salaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen tapa toimittaa meille potilastietojasi.

Tohtoritalli.fi ja alaikäisiä koskevat palvelut

Alaikäinen tai vajaavaltainen henkilö ei voi itse rekisteröityä Tohtoritalli.fi -palvelun käyttäjäksi. Palvelussa lapsen virallisella huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus konsultaatiopalveluihin esimerkiksi hoidontarpeen tai rokotesuojan arvioinnissa. Tässä tapauksessa palvelun käyttöehtoja sovelletaan täysi-ikäiseen huoltajaan, joka toimii lapsen puolesta. 

Tämä edellyttää, että huoltajalla on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) ja muiden soveltuvien lakien nojalla oikeus saada alaikäisen terveydentilaa koskevia tietoja. Oikeuksien tulee sisältää myös potilasasiakirjojen näkemisen ja päätösvallan alaikäiselle tehtävistä hoitotoimenpiteistä.

Toisen huoltajan oikeus tulla kuulluksi sekä muut lakiin perustuvat oikeudet tulee huomioida ennen palvelun käytön aloittamista. Tohtoritalli.fi -palvelua saa käyttää ainoastaan alaikäisen edun mukaisesti. Palvelun käyttö esimerkiksi lapsen huoltoa koskevissa riidoissa on ehdottomasti kielletty.

Huoltaja sitoutuu kunnioittamaan alaikäisen yksityisyyden suojaa ja keskustelemaan hänen kanssaan palvelun käytöstä, mikäli tämä on ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Mikäli alaikäinen ymmärtää palvelun tarkoituksen, eikä halua palvelua käytettävän, tulee huoltajan pidättäytyä palvelun käytöstä.

Huoltaja on aina itse vastuussa soveltuvan lainsäädännön ja käyttöehtojen osalta käyttäessään palvelua alaikäisen puolesta. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa Tohtoritalli Oy:lle kaikista huoltajuussuhdetta koskevista muutoksista.

Hinnoittelu ja maksaminen

Tohtoritalli.fi -sivuston palvelujen hinnat ovat esillä joko suoraan sivustolla tai ostotapahtuman yhteydessä. Tohtoritalli Oy pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

Käyttämällä Tohtoritalli.fi -sivuston konsultaatiota, sitoudut maksamaan kaikki palveluun liittyvät maksut veroineen. Sitoudut myös siihen, että mahdolliset virheet esimerkiksi laskutuksessa voidaan korvata vasta maksusuorituksen jälkeen. Maksuehdot määräytyvät valitsemasi maksutavan mukaan ja niihin saattavat vaikuttaa esimerkiksi käyttämäsi rahoituslaitoksen omat ehdot.

Koska Tohtoritalli.fi -verkkosivuston palvelut ovat sähköisiä verkkopalveluja, sovelletaan niihin kuluttajasuojalain 6. luvun 15-16 §. Näin ollen aloitettuasi konsultaation sinulla ei enää ole oikeutta peruuttaa tekemääsi tilausta.

Koska palvelumme vaatii toimiakseen verkkoyhteyttä, emme vastaa operaattorisi perimistä laskusta tai virheistä, jotka aiheutuvat vioista tietoliikenneyhteyksissä, laitteissasi tai ohjelmistoissasi. 

Kolmansien osapuolien tarjoamat palvelut

Tohtoritalli Oy ei vastaa sivustolla mahdollisesti esitettävien tai linkitettävien kolmannen osapuolen välittämien palveluiden ja tuotteiden tiedoista, toiminnasta, mahdollisista virheistä tai niistä johtuvista vahingoista.

Tekijänoikeudet ja palvelun käytön rajoitukset

Tohtoritalli Oy antaa rekisteröityneelle asiakkaalleen oikeuden käyttää palveluja ehtojen mukaisella tavalla. Sivuston kaikki tekijänoikeudet, patentit ja liikesalaisuudet säilyvät Tohtoritalli Oy:n omaisuutena. Käyttäjä ei saa kopioida, takaisinmallintaa, tallentaa tai muokata verkkopalvelua tai mitään sen osaa. Tohtoritalli Oy pidättää itselleen oikeuden milloin tahansa poistaa tai estää käyttäjää käyttämästä palveluamme.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki toiminnastaan aiheutuneet aineelliset ja aineettomat vahingot, jotka johtuvat laittomasta tai hyvän tavan vastaisesta käytöksestä. Näissä tapauksissa käyttäjä on velvollinen korvaamaan myös välilliset vahingot, joihin lasketaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneet haitat.

Vastuunrajoitus

Tohtoritalli.fi -konsultaationpalvelujen käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Ymmärrät ja huomioit rajoitukset, jotka johtuvat fyysisen kontaktin puutteesta asiakkaaseen. Palveluillamme et voi korvata suhdettasi omaan lääkäriisi tai terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tohtoritalli Oy ja sen työntekijöiden vastuu on kaikissa tapauksissa enintään pakottavan lainsäädännön mukainen. Palveluntarjoajana emme ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat konsultoinnistamme. Potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain mukaan.

Tohtoritalli.fi -sivusto toimii alustana, jonka palvelut tarjotaan sellaisenaan. Emme takaa sivuston sisällön tai konsultoinnin tarkkuutta, täsmällisyyttä, kattavuutta tai virheettömyyttä. Emme myöskään takaa keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa. Näin ollen emme ole vastuussa edellä mainituista syistä syntyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Muista kysyä oman lääkärisi mielipidettä palvelumme soveltuvuudesta sinulle.

Käyttäjä on itse vastuussa niiden tietojen paikkansapitävyydestä, jotka hän Tohtoritalli Oy:lle luovuttaa. Palvelun käyttäjä ymmärtää, ettei Tohtoritalli Oy:n tarjoama konsultaatio korvaa henkilökohtaista lääkärin tai psykologin vastaanottoa, eikä myöskään fyysisillä mittauksilla tai tutkimuksilla saatavaa tietoa.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Edellä mainittuihin käyttöehtoihin ja riitojen ratkaisuihin sovelletaan Suomen lakia. Vaatimukset, kanteet tai riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Potilasvahinkolain (585/1986, muutoksineen) sovelletaan siinä laajuudessa kuin ne asiaan soveltuvat.

Jos ole tyytymätön palveluun, sinulla on oikeus tehdä muistutus siitä terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle. Voit kannella hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta asianomaisille viranomaisille lain (785/1992, muutoksineen) mukaisesti.

Yhteystiedot

Tohtoritalli.fi palvelun tarjoaa Tohtoritalli Oy (Y-tunnus: 1050091-4). Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen toimisto@tohtoritalli.fi tai postitse osoitteeseen Tohtoritalli, c/o Jukka Vakkila, Engelinaukio 7 A 2, 00150 Helsinki.

Voimassaolo ja irtisanominen

Tohtoritalli Oy pidättää oikeuden lopettaa palvelun tai käyttöoikeutesi siihen milloin tahansa, ilman syytä tai ennakkoilmoitusta. Tällaisessa tapauksessa lain edellyttämät käyttöehtojen osat pysyvät voimassa.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.